Wera | Tools For The Aerospace

Showing 1–40 of 50 results

Dụng cụ ngành hàng không – Tools For The Aerospace Segment:

Danh mục sản phẩm:

Bài viết tham khảo dụng cụ ngành hàng không:

Video dụng cụ ngành hàng không:

Tham khảo website của Wera – Đức: https://products.wera.de/en/tools_for_the_aerospace_segment.html

8100 SA 8 Zyklop Metal Ratchet Set with switch lever, 1/ 4″ drive, metric
8100 SA 8 Zyklop Metal Ratchet Set with switch lever, 1/ 4″ drive, metric
Giá: Liên hệ Mua hàng
8100 SB 8 Zyklop Metal Ratchet Set with switch lever, 3/ 8″ drive, metric
8100 SB 8 Zyklop Metal Ratchet Set with switch lever, 3/ 8″ drive, metric
Giá: Liên hệ Mua hàng
8100 SC 8 Zyklop Metal Ratchet Set with switch lever,1/ 2″ drive, metric
8100 SC 8 Zyklop Metal Ratchet Set with switch lever,1/ 2″ drive, metric
Giá: Liên hệ Mua hàng
6000 Joker 4 Set 1 Set of ratcheting combination wrenches Wera 05073290001
6000 Joker 4 Set 1 Set of ratcheting combination wrenches Wera 05073290001
Giá: Liên hệ Mua hàng
6000 Joker 8 Imperial Set 1 Set of ratcheting combination wrenches, Imperial Wera 05020012001
6000 Joker 8 Imperial Set 1 Set of ratcheting combination wrenches, Imperial Wera 05020012001
Giá: Liên hệ Mua hàng
6000 Joker 11 Set 1 of ratcheting combination wrenches Wera 05020013001
6000 Joker 11 Set 1 of ratcheting combination wrenches Wera 05020013001
Giá: Liên hệ Mua hàng
6001 Joker Switch 11 Set 1 Set of ratcheting combination wrenches Wera 05020091001
6001 Joker Switch 11 Set 1 Set of ratcheting combination wrenches Wera 05020091001
Giá: Liên hệ Mua hàng
Bộ dụng cụ chỉnh lực Wera 05059293001 Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2 – 3,0Nm
Bộ dụng cụ chỉnh lực Wera 05059293001 Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2 – 3,0Nm
Giá: Liên hệ Mua hàng
Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2 Wera 05135918001
Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2 Wera 05135918001
Giá: Liên hệ Mua hàng
8100 SB 2 Zyklop Speed Ratchet Set, 3/8″ drive, metric
8100 SB 2 Zyklop Speed Ratchet Set, 3/8″ drive, metric
Giá: Liên hệ Mua hàng
8100 SA 6 Zyklop Speed Ratchet Set, 1/ 4″ drive, metric
8100 SA 6 Zyklop Speed Ratchet Set, 1/ 4″ drive, metric
Giá: Liên hệ Mua hàng
BỘ LỤC GIÁC ĐẦU BI 9 MÓN DÀI ( NHIỀU MÀU SẮC) Wera 05073593001
BỘ LỤC GIÁC ĐẦU BI 9 MÓN DÀI ( NHIỀU MÀU SẮC) Wera 05073593001
Giá: Liên hệ Mua hàng
Bộ lục giác đầu hoa thị 967/9 TX BO Multicolour 1 SB 9 cái (Nhiều màu sắc,Có lỗ) Wera 05073599001
Bộ lục giác đầu hoa thị 967/9 TX BO Multicolour 1 SB 9 cái (Nhiều màu sắc,Có lỗ) Wera 05073599001
Giá: Liên hệ Mua hàng
Wera 6 Piece Chiseldriver Set (932 S/6) – WERA 05018282001
Wera 6 Piece Chiseldriver Set (932 S/6) – WERA 05018282001
Giá: Liên hệ Mua hàng
Bộ tua vít lực 7440/41/42 Kraftform torque screwdriver (0.3-6.0 Nm), Wera 05074739001
Bộ tua vít lực 7440/41/42 Kraftform torque screwdriver (0.3-6.0 Nm), Wera 05074739001
Giá: Liên hệ Mua hàng
Bộ tuýp 1/2″ 8006 SC 1 Zyklop Hybrid Ratchet Set (13 cái) – WERA 05004090001
Bộ tuýp 1/2″ 8006 SC 1 Zyklop Hybrid Ratchet Set (13 cái) – WERA 05004090001
Giá: Liên hệ Mua hàng
8100 SA/SC 2 Zyklop Speed Ratchet Set, 1/ 4″ drive and 1/2″ drive, metric
8100 SA/SC 2 Zyklop Speed Ratchet Set, 1/ 4″ drive and 1/2″ drive, metric
Giá: Liên hệ Mua hàng
8100 SC 2 Zyklop Speed Ratchet Set, 1/2″ drive, metric Wera 05003645001
8100 SC 2 Zyklop Speed Ratchet Set, 1/2″ drive, metric Wera 05003645001
Giá: Liên hệ Mua hàng
Bộ văn vít đa năng Kraftform Kompakt 28 SB ( 6 cái) – WERA 05073240001
Bộ văn vít đa năng Kraftform Kompakt 28 SB ( 6 cái) – WERA 05073240001
Giá: Liên hệ Mua hàng
Búa kết hợp tay vặn 8002 C Koloss All Inclusive Set with ½” drive – Wera 05133862001
Búa kết hợp tay vặn 8002 C Koloss All Inclusive Set with ½” drive – Wera 05133862001
Giá: Liên hệ Mua hàng
Cần siết tròng cóc 8004 C Zyklop Metal với cần gạt, đầu vặn, ½” – Wera 05004064001
Cần siết tròng cóc 8004 C Zyklop Metal với cần gạt, đầu vặn, ½” – Wera 05004064001
Giá: Liên hệ Mua hàng
Click-Torque C 1 torque wrench with reversible ratchet, 10 – 50Nm – Wera 05075620001
Click-Torque C 1 torque wrench with reversible ratchet, 10 – 50Nm – Wera 05075620001
Giá: Liên hệ Mua hàng
Rapidaptor Magnetic Bit Holder (889/4/1) – WERA 05052502001
Rapidaptor Magnetic Bit Holder (889/4/1) – WERA 05052502001
Giá: Liên hệ Mua hàng
Series 7400 Kraftform adjustable torque screwdrivers (0.3 – 1.2 N.m) – WERA 05074700001
Series 7400 Kraftform adjustable torque screwdrivers (0.3 – 1.2 N.m) – WERA 05074700001
Giá: Liên hệ Mua hàng
Wera 05074702001 Kraftform 7442 Hexagon Torque Screwdriver, 1/4″ Head, 3.0-6.0 Nm Variable Torque Adjustment Range
Wera 05074702001 Kraftform 7442 Hexagon Torque Screwdriver, 1/4″ Head, 3.0-6.0 Nm Variable Torque Adjustment Range
Giá: Liên hệ Mua hàng
Bộ cờ lê tròng 11 cái 6003 Joker 11 Set 1 ring spanner Wera 05020231001
Bộ cờ lê tròng 11 cái 6003 Joker 11 Set 1 ring spanner Wera 05020231001
Giá: Liên hệ Mua hàng
Bộ cờ lê tròng 5 cái 6003 Joker 5 Set 1 ring spanner Wera 05020230001
Bộ cờ lê tròng 5 cái 6003 Joker 5 Set 1 ring spanner Wera 05020230001
Giá: Liên hệ Mua hàng
Bộ dụng cụ Kraftform Kompakt 60 RA Wera 05051040001 gồm 17 chi tiết
Bộ dụng cụ Kraftform Kompakt 60 RA Wera 05051040001 gồm 17 chi tiết
Giá: Liên hệ Mua hàng
Bộ dụng cụ Wera mở vít 17 chi tiết Kraftform Kompakt 60 Wera 05059295001
Bộ dụng cụ Wera mở vít 17 chi tiết Kraftform Kompakt 60 Wera 05059295001
Giá: Liên hệ Mua hàng
Bộ KRAFTFORM KOMPAKT 70 UNIVERSAL BITS ASSORTMENT ( ALLROUND ) – WERA 05057110001
Bộ KRAFTFORM KOMPAKT 70 UNIVERSAL BITS ASSORTMENT ( ALLROUND ) – WERA 05057110001
Giá: Liên hệ Mua hàng
Bộ lục giác bi dài hệ Inch nhiều màu sắc 950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 1 gồm 9 cái Wera 05022639001
Bộ lục giác bi dài hệ Inch nhiều màu sắc 950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 1 gồm 9 cái Wera 05022639001
Giá: Liên hệ Mua hàng
Bộ lục giác đầu bi thép không gỉ (Stainless Steel 3950 PKL/9) – WERA 05022720001
Bộ lục giác đầu bi thép không gỉ (Stainless Steel 3950 PKL/9) – WERA 05022720001
Giá: Liên hệ Mua hàng
Bộ tua vít chống tĩnh điện Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1 gồm 11 cái Wera 05073670001
Bộ tua vít chống tĩnh điện Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1 gồm 11 cái Wera 05073670001
Giá: Liên hệ Mua hàng
Bộ tua vít chống tĩnh điện Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1 Wera 05073671001
Bộ tua vít chống tĩnh điện Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1 Wera 05073671001
Giá: Liên hệ Mua hàng
Bộ tua vít điện 12 chiếc tổng hợp Kraftform XXL Wera 05051010001
Bộ tua vít điện 12 chiếc tổng hợp Kraftform XXL Wera 05051010001
Giá: Liên hệ Mua hàng
Bộ tua vít điện 6 cái 334/6 Rack screwdriver set Kraftform Plus Lasertip and rack Wera 05105650001
Bộ tua vít điện 6 cái 334/6 Rack screwdriver set Kraftform Plus Lasertip and rack Wera 05105650001
Giá: Liên hệ Mua hàng
Bộ vít lục giác T Hex – Plus với chức năng giữ 454/7 HF Set 1 screwdriver set T-handle screwdrivers Hex-Plus with holding function Wera 05023450001
Bộ vít lục giác T Hex – Plus với chức năng giữ 454/7 HF Set 1 screwdriver set T-handle screwdrivers Hex-Plus with holding function Wera 05023450001
Giá: Liên hệ Mua hàng
Búa cao su cao cấp cán gỗ tần bì 1×250 mm Wera 05000005001
Búa cao su cao cấp cán gỗ tần bì 1×250 mm Wera 05000005001
Giá: Liên hệ Mua hàng
Cần siết tròng cóc 8004 A Zyklop Metal với cần gạt đầu ¼” Wera 05004004001
Cần siết tròng cóc 8004 A Zyklop Metal với cần gạt đầu ¼” Wera 05004004001
Giá: Liên hệ Mua hàng
Cần siết tròng cóc 8004 B Zyklop Metal với cần gạt đầu vặn ³∕8″ Wera 05004034001
Cần siết tròng cóc 8004 B Zyklop Metal với cần gạt đầu vặn ³∕8″ Wera 05004034001
Giá: Liên hệ Mua hàng

Danh mục sản phẩm

Online Support
South - Ho Chi Minh City
Central - Da Nang City
Northern - Ha Noi City
Hotline 0907 815 024