Wera | Torque Tools

Showing all 20 results

Bộ dụng cụ chỉnh lực Wera 05059293001 Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2 – 3,0Nm
Bộ dụng cụ chỉnh lực Wera 05059293001 Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2 – 3,0Nm
Giá: Liên hệ Mua hàng
Bộ tua vít lực 7440/41/42 Kraftform torque screwdriver (0.3-6.0 Nm), Wera 05074739001
Bộ tua vít lực 7440/41/42 Kraftform torque screwdriver (0.3-6.0 Nm), Wera 05074739001
Giá: Liên hệ Mua hàng
Cần xiết cân chỉnh lực Wera Click-Torque A 5, 1/4″, 2.5 – 25Nm Wera 05075604001
Cần xiết cân chỉnh lực Wera Click-Torque A 5, 1/4″, 2.5 – 25Nm Wera 05075604001
Giá: Liên hệ Mua hàng
Click-Torque C 1 torque wrench with reversible ratchet, 10 – 50Nm – Wera 05075620001
Click-Torque C 1 torque wrench with reversible ratchet, 10 – 50Nm – Wera 05075620001
Giá: Liên hệ Mua hàng
Series 7400 Kraftform adjustable torque screwdrivers (0.3 – 1.2 N.m) – WERA 05074700001
Series 7400 Kraftform adjustable torque screwdrivers (0.3 – 1.2 N.m) – WERA 05074700001
Giá: Liên hệ Mua hàng
Wera 05074702001 Kraftform 7442 Hexagon Torque Screwdriver, 1/4″ Head, 3.0-6.0 Nm Variable Torque Adjustment Range
Wera 05074702001 Kraftform 7442 Hexagon Torque Screwdriver, 1/4″ Head, 3.0-6.0 Nm Variable Torque Adjustment Range
Giá: Liên hệ Mua hàng
Bộ cần xiết cân chỉnh lực Click-Torque C 3 set 2 for cement screwdriving 40-200 Nm Wera 05075681001
Bộ cần xiết cân chỉnh lực Click-Torque C 3 set 2 for cement screwdriving 40-200 Nm Wera 05075681001
Giá: Liên hệ Mua hàng
Bộ tua vít lực cách điện đa năng Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1.2-3.0 Nm extra slim 1 Wera 05059291001
Bộ tua vít lực cách điện đa năng Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1.2-3.0 Nm extra slim 1 Wera 05059291001
Giá: Liên hệ Mua hàng
Cần chỉnh lực 2-12Nm Wera 05075800001 Safe-Torque A 1 torque wrench with 1/4″ square head drive
Cần chỉnh lực 2-12Nm Wera 05075800001 Safe-Torque A 1 torque wrench with 1/4″ square head drive
Giá: Liên hệ Mua hàng
Cần chỉnh lực 3/4″  200 – 1000Nm Click-Torque E 1 torque wrench with reversible ratchet Wera 05075630001
Cần chỉnh lực 3/4″ 200 – 1000Nm Click-Torque E 1 torque wrench with reversible ratchet Wera 05075630001
Giá: Liên hệ Mua hàng
CẦN XIẾT CÂN CHỈNH LỰC CLICK-TORQUE C 5, 80 – 400NM, 1/2″, WERA 05075624001
CẦN XIẾT CÂN CHỈNH LỰC CLICK-TORQUE C 5, 80 – 400NM, 1/2″, WERA 05075624001
Giá: Liên hệ Mua hàng
Cần xiết chỉnh lực Wera Click-Torque C 2 torque 20 – 100Nm 1/2″ Wera 05075621001
Cần xiết chỉnh lực Wera Click-Torque C 2 torque 20 – 100Nm 1/2″ Wera 05075621001
Giá: Liên hệ Mua hàng
Cần xiết chỉnh lực Wera Click-Torque C 3 lực 40 – 200Nm 1/2″ Wera 05075622001
Cần xiết chỉnh lực Wera Click-Torque C 3 lực 40 – 200Nm 1/2″ Wera 05075622001
Giá: Liên hệ Mua hàng
Cần xiết lực 2.5 – 25Nm Click-Torque X 1 torque wrench for insert tools 9 x 12 Wera 05075651001
Cần xiết lực 2.5 – 25Nm Click-Torque X 1 torque wrench for insert tools 9 x 12 Wera 05075651001
Giá: Liên hệ Mua hàng
Cần xiết lực 40 – 200Nm Click-Torque X 4 torque wrench for insert tools 14x18mm Wera 05075654001
Cần xiết lực 40 – 200Nm Click-Torque X 4 torque wrench for insert tools 14x18mm Wera 05075654001
Giá: Liên hệ Mua hàng
Đầu nối tua vít lực 889/4/1 F Rapidaptor free-running bit holder for torque screwdrivers with pistol handle Wera 05052501001
Đầu nối tua vít lực 889/4/1 F Rapidaptor free-running bit holder for torque screwdrivers with pistol handle Wera 05052501001
Giá: Liên hệ Mua hàng
Tay vặn lực lục giác 5mm cố định lực 5Nm, 400 Hex Torque-indicator Wera 05005081001
Tay vặn lực lục giác 5mm cố định lực 5Nm, 400 Hex Torque-indicator Wera 05005081001
Giá: Liên hệ Mua hàng
Tua vít cân chỉnh lực Wera 05074701001 7441 dải lực 1,2 – 3,0 Nm với đầu vào tháo lắp nhanh 1/4″
Tua vít cân chỉnh lực Wera 05074701001 7441 dải lực 1,2 – 3,0 Nm với đầu vào tháo lắp nhanh 1/4″
Giá: Liên hệ Mua hàng
Tua vít cân lực 7441 Kraftform ESD adjustable torque screwdrivers (1.2-3.0 Nm) with Rapidaptor quick-release chuck, Wera 05074731001
Tua vít cân lực 7441 Kraftform ESD adjustable torque screwdrivers (1.2-3.0 Nm) with Rapidaptor quick-release chuck, Wera 05074731001
Giá: Liên hệ Mua hàng
Tua vít lực 1430 Kraftform Micro ESD adjustable torque screwdrivers (0.02-0.06Nm) với tháo lắp nhanh Wera 05074802001
Tua vít lực 1430 Kraftform Micro ESD adjustable torque screwdrivers (0.02-0.06Nm) với tháo lắp nhanh Wera 05074802001
Giá: Liên hệ Mua hàng

Danh mục sản phẩm

Online Support
South - Ho Chi Minh City
Central - Da Nang City
Northern - Ha Noi City
Hotline 0907 815 024